HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

12:00:00   24/11/2016

 HỆ THỐNG HVAC    
 
     
     
★ PHÒNG SẠCH   ★ PHÒNG MÁY CHILLER
 
     
     
★ HỆ THỐNG NƯỚC CHILLER    
 
     
     
★ HỆ THỐNG ỐNG NƯỚC CÔNG NGHIỆP    
 
     
     
★ HỆ THỐNG NƯỚC HƠI   ★ HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG