Nhà Máy Dược Phẩm

12:00:00   09/03/2017

 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPV
 •         Năm thực hiện: 2017
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống HVAC
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM SAVIPHARM
 •  Năm thực hiện: 2011, 2016
 • ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, hệ thống điện động lực, Trạm
 
     
     
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM QUẾ LÂM
 •         Năm thực hiện: 2013
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống panel phòng sạch và thiết bị cơ điện
     
     
 • ● Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM TENAMYD
 •  Năm thực hiện: 2011, 2015
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, thông gió
 
     
     
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM HASAN - DERMAPHARM
 •         Năm thực hiện: 2010
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống xử lý không khí, điện, khí nén
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHIL INTER PHARMA
 •  Năm thực hiện: 2007, 2009
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK
 
     
     
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPODIS
 •         Năm thực hiện: 2007
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống điện, lạnh
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM STADA-VN
 •  Năm thực hiện: 2007 
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, hệ thống hút bụi
 
     
     
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM MEKOPHAR
 •         Năm thực hiện: 2008
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK
     
     
 •  Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM THÀNH NAM
 •  Năm thực hiện: 2006 
 •  Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống điện, lạnh
 
     
     
 
 •        ● Tên công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC
 •        ● Năm thực hiện: 2001, 2004
 •        ● Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, lọc bụi, air shower
     
     
 •  Tên công trình: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
 •  Năm thực hiện: 2001, 2002, 2008, 2016 
 •  Lĩnh vực thực hiện: Máy hút ẩm hấp thụ, hệ thống ĐHKK, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, chống sét, mạng.
 
     
     
 
 •         Tên công trình: NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM SHINPOONG ASIAN - GMP
 •         Năm thực hiện: 1999
 •         Lĩnh vực thực hiện: Hệ thống ĐHKK, phòng sạch